Spring naar hoofd-inhoud

Spelenderwijs leren

De producten van Hubelino zijn meer dan alleen speelgoed - het zijn hulpmiddelen die kinderen helpen hun wereld te begrijpen en vorm te geven.

Bij de ontwikkeling van onze producten werken we nauw samen met professionals op het gebied van de ontwikkeling van kinderen, pedagogen en de ouders. Hiermee zorgen we ervoor dat onze producten afgestemd zijn op de dagelijkse behoeften van de gebruikers en dat ze aansluiten bij de huidige lesmethoden.

Met onze knikkerbaan-producten bevorderen kinderen hun ruimtelijk inzicht en raken ze vertrouwd met de eerste beginselen van de natuurkunde, zoals zwaartekracht en versnelling. Vanwege verschillende moeilijkheidsniveaus is het bouwen van de knikkerbaan een avontuur voor jong en oud. Een knikkerbaan bouwen is niet alleen leuk, het leert kinderen ook om de bouwinstructies op te volgen, het stimuleert hun werkgeheugen en verbetert hun analystisch denkvermogen. De knikkerbaan van Hubelino is internationaal verkrijgbaar bij verschillende onderwijsinstellingen en wordt actief ingezet door opvoeders, leraren en ergotherapeuten bij de ontwikkeling van kinderen.

Met onze educatieve spellen worden de basisprincipes van tellen en hoeveelheden uitgelegd. Later gevolgd door spellen waarmee je kunt lezen, schrijven en rekenen. Verschillende opdrachten wachten om uitgeprobeerd te worden. Net als de andere Hubelino-producten laten onze educatieve spellen en de denkspellen kinderen toe om hun eigen taken en spelvarianten te ontwikkelen.

Onze denkspellen dagen kinderen uit om hun hersenen te laten kraken. Niet alleen hun strategisch denken en het vermogen om te combineren, maar ook leren ze al spelenderwijs de kleuren.

 

In detail worden de volgende leergebieden aangesproken en bevordert bij kinderen:

 • Ruimtelijk inzicht
 • Constructieve vaardigheden
 • Het bouwen zonder een instructie
 • Het opvolgen van bouwinstructies
 • Omgaan met frustraties
 • Flexibiliteit en probleemoplossend vermogen
 • Gerichte aandacht en concentratie en doorzettingsvermogen

 

Bij kleine kinderen worden de volgende competenties extra bevorderd:

 • Gevoel (hoe voelt een bouwsteen)
 • Tactiele vaardigheden (drukaanpassing bij het bouwen met de bouwstenen)
 • Fijne motoriek
 • Coördinatie van oog en hand

 


Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over de pedagogische meerwaarde van onze producten: Contactformulier.

100% compatibleMade in Germany